Kolektori za tehničke gasove visokog pritiska PN300 bar

Kolektori za tehničke gasove visokog pritiska PN300 bar

Izrađuju se od prohroma i koriste se u punionicama i u potrošnji tehničkih gasova. Kolektor može imati onoliko priključnih mesta koliko to zahteva naručilac.