Prirubnica TR90x8

Prirubnica TR90x8

Prirubnica TR90x8 sa sigurnosnim sistemom. Sigurnosni sistem (ključ/ključaonica) na prirubnici omogućava da na prirubnicu može da se navije samo navrtka koja je predviđena za isti tečni gas kao i prirubnica. Materijal prirubnice je prohrom. Primena je na utakačkim vodovima za tečne gasove. DN60 PN40

Prirubnica je izrađena u skladu sa EIGA 909/03/E standard (EIGA CRYOGENIC GASES COUPLINGS FOR TANKER FILLING)