Uređaj za izuzimanje gasova iz boca sa pokvarenim ventilom