Centrifugalne jednostepene pumpe

Centrifugalne jednostepene pumpe se primenjuju u sistemima gde postoji potreba za prebacivanjem tečnosti sa jednog na drugo mesto.

Uređaji za održavanje nivoa u posudama ili bazenima

Uređaji za održavanje nivoa u posudama ili bazenima

Uređaj je opremljen pumpom, usisnom korpom, vakum komorom za vakumiranje usisa, komandnim omanom, sondama gornjeg i donjeg nivoa, zaštita od suvog rada, bimetalnom zaštitom elektromotora, signalizacijom režima rada.

TIP:ECP-ON- VP

Uređaji za pretakanje

Uređaji za pretakanje

Uređaji se koriste kada se rezervoari nalaze na različitim visinama i to do Δh=50m. Pumpe su kapaciteta do 10m3/h. Najčešće se primenjuju za brzo pretakanje ulja iz buradi i punjenje posuda ili kolektora koji se nalaze na većim visinama. Komandni orman obezbeđuje uvek isti smer obrtanja elektromotora, zaštitu od suvog rada, automatsko isključenje pumpe po završenom pretakanju, bimetalnu zaštiu elektromotora.

TIP:EPU-CP  

Centrifugalne pumpe za HCL i ostale visoko agresivne tečnosti

Centrifugalne pumpe za HCL i ostale visoko agresivne tečnosti

Pumpe se izrađuju od plastičnih masa, a dinamičko zaptivanje se vrši preko mehaničkog zaptivača. Pumpa je sa pratećom opremom i sadrži: uređaj za zaštitu od rada na suvo, nepovratni ventil, slavinu za odvazdušenje i komandni orman.

TIP:ECP-PE-H

Centrifugalne pumpe sa potopljenim radnim kolom i suvim pogonskim delom

Centrifugalne pumpe sa potopljenim radnim kolom i suvim pogonskim delom

Namenjene su regulaciji nivoa u sabirnim bazenima ili bunarima. Transportovane tečnosti mogu biti agresivne ili neagresivne. 

TIP:ECP-VB

Pumpe za dekarbonizaciju

Pumpe za dekarbonizaciju

Ovo su najčešće prenosne pumpe i postavljaju se na kolica. Isporučuju se sa komndnim ormanom, tako da samo uključivanje pumpe u postrojenju ne može da dovede do pogrešnog smera elektromotora. Primenjuju se u dekarbonizaciji kotlova, izmenjivača, cevovoda… Veza sa cevovodom može biti prirubnička ili za creva.  

TIP:ECP-ZD

Centrifugalne pumpe za proizvodnju alkoholnog sirćeta

Centrifugalne pumpe za proizvodnju alkoholnog sirćeta

Uređaji su sastravljeni iz pumpe za cirkulaciju kiseline i ventilatora koji ubacuje vazduh i reaktor. Veze sa cevovodom su priključci za crevo, navoji za prehranbene uređaje ili prirubnice.

TIP:ECP-SS

Stabilne jednostepene centrifugalne pumpe

Stabilne jednostepene centrifugalne pumpe

Stabilne jednostepene centrifugalne pumpe sa nosačem vratila i spojnicom za elektromotor. Primenjuju sa za transport i pretakanje  agresivnih i neagresivnih tečnost. Veza sa cevovodom je prirubnička. Usis – potis:od DN10-DN100 do DN10-DN80.

TIP:ECP-SN

Prenosne jednostepene centrifugalne pumpe

Prenosne jednostepene centrifugalne pumpe

Ugrađuju se u sisteme sa agresivnim fluidima. Ugrađuje se mehanički zaptivač ili pletenica.  Priključci su prilagođeni spojnicama za crevo. Usis-potis: 1/2”-2” do 3/8”-5/4”.  

TIP:ECP-SP