Cilidri za uzorkovanje TNG-a

Cilindar za TNG prema EN ISO 4257

Cilindar za TNG prema EN ISO 4257

Cilindar za uzorkovanje TNG-a

Cilindar za uzorkovanje TNG-a

Cilindar za uzorkovanje TNG-a

Cilindri za tečna goriva prema EN ISO 2160

Cilindri za tečna goriva prema EN ISO 2160

Cilindri za tečna goriva prema EN ISO 2160 se koriste za ispitivanje korozije na bakarnoj traci. U cilindru se nalazi polirana bakarna traka. 

Cilindar se spušta u kupatilo i podiže se temperatura. Posle predviđenog vremena cilindar se vadi iz kupatila i bakarna traka se poredi sa referntnim.

Boce za uzorkovanje vazduha

Boce za uzorkovanje vazduha

Boce za uzorkovanje vazduha se izrađuju od prohroma i deo su sistema za uzorkovanje. Zbog sve češće potrebe za analizom životne sredine razvili smo boce za uzorkovanje vazduha zapremene od 250 ml, 500 ml, i 1000 ml, a mogu se izraditi i po specijalnoj narudžbini. Osim manometra boce mogu imati mesto za termo sondu.