Cilindri za TNG prema EN ISO 6251

Cilindri za TNG prema EN ISO 6251

Cilindri za TNG prema EN ISO 6251

Cilindri za TNG prema EN ISO 6251 služe za ispitivanje korozije na bakarnoj traci. U cilindar se puni tečni naftni gas i preko ventilia i uronjene cevi ispušta deo fluida tako da se u cilindru nalazi deo gasne i deo tečne faze. U cilindru se nalazi i polirana bakarna traka. Cilindar se stavlja u kupatilo sa toplom vodom i podiže se temperatura. Nakon predviđenog vremena provedenog na povišenoj temperaturi, cilindar se rasterećuje i bakarna traka se poredi sa referentnom trakom. 

Spirala za analizu TNG

Spirala za analizu TNG