Kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom

Kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom se koriste za upravljanje procesim iz komandne sale ili preko PLC ili PC preko zadatih parametara. Kuglaste slavine se isporučuju sa pneumatskim cilindrom pvostrukog dejstva(otvaranje i zatvaranje se izvršava dejstvom vazduha na cilindar) ili sa cilindrom jednosmernog dejstva , kod koga jednu operaciju npr. otvoreno izvršava vazduh a zatvaranje izvršava opruga. Kuglaste slavine sa cilindrom jednosmernog dejstva se najčešće ugrađaju u sisteme u kojima ukoliko dođe do prekida u napajanju pneumatskog cilindra opruga otvori ili zatvori sistem i spreči moguću havariju. 

Jednodelne kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom

Jednodelne kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom

Zbog svoje konstrukcije su najpogodnije za ugradnju u cevovode sa tehničim i eksplozivnim gasovima. Jednodelne kuglaste slavine se proizvode od nerđajućih i ugljeničnih čelika. Proizvode se  veličine, od DN15 - DN50. Ovaj tip jednodelne kuglaste  slavine ima  pneumatski pogon jednosmernog dejstva. Primena ovakvog tipa kuglaste slavine sa pogonom jednosmernog dejstva se postavlja na odgovornim pozicijama. Proizvode se za pritiske PN6 - PN300.

TIP: EJKS-SP-PJ 

Kuglaste slavine sa reduktorom

Kuglaste slavine sa reduktorom

Pokretane su elektro-motorom a upravljanje se vrši iz komandne sobe. Elektronika na kuglastoj slavini ima izlazne signale koji signaliziraju otvoreni ili zatvoreni položaj slavine. Slavine poseduju ručni pogon i signalizaciono svetlo za pokazivaje načina rada: ručni ili motorni pogon. Osobine motora 80W, 220V, br.obrtaja 2750 o/min. Osobine reduktora: Prenosni odnos 1:7000, obrtni moment max:250 Nm. Mogućnost ugradnje sistema za regulaciono upravljanje.

TIP: ETS-CP-EM  

Trokrake kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom

Trokrake kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom

Trokrake kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom  dvosmernog dejstva sa priključcima za toplu vodu. Imaju kućišta koja su obložena plaštom a između plašta i kućišta prolazi topla voda koja održava fluid uvek na željenoj temperaturi. Sistem se primenjuje u prehrambenoj industriji u proizvodnji čokolade. Veze sa cevovodom mogu biti prirubničke, navojne, zavarivačke ili sa priključkom za crevo.

TIP: TKS-SP-O-PD 

Pločasti zasuni sa linearnim pneumatskim pogonom

Pločasti zasuni sa linearnim pneumatskim pogonom

Pločasti zasuni sa linearnim pneumatskim pogonom dvostrukog dejstva se proizvode od konstuktivnih ili nerđajućih čelika. Kod pločastih zasuna zaporne ploče su odgovarajuće površinske tvrdoće. Proizvode se u veličinama od DN50 - DN300 i za pritiske PN6 - PN10. Primena pločastih zasuna kao zapornih organa je u cevovodima kroz koje se transportuje tečnost sa abrazivnim sadržajem, pulpa, kreč... Preporuka je ugradnja u cevovode u kojima za vreme rada mogu biti potpuno otvoreni ili zatvoreni.

Kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom-obrtnim cilindrom

Kuglaste slavine sa pneumatskim pogonom-obrtnim cilindrom

Za pokretanje pogona koristi se gas iz cevovoda (vazduh, azot N 2 ,metan CNG, CO 2 ). Pritisak iz cevovoda se kaskadno reducira do pneumatskog pogona. Komanda za otvaranje i zatvaranje slavine se izvršava preko električnog ili pneumatskog impulsa. Kuglasta slavina se izrađuje od prohroma, ugljeničnog čelika, mesinga.

TIP:EJS-SP- PP-DD- KS