Nepovratni ventili

Nepovratni ventili se koriste kao element u cevovodu ili sistemu za sprečavanje povratnog toka fluida. Ovi ventili mogu biti aksijalni nepovratni ventili, radijalni nepovratni ventili, ili kosi nepovratni ventili. Prema fluidu izrađuju se nepovratni ventili od prohroma, nepovratni ventili od mesinga ili nepovratni ventili od plastike. 

Kosi nepovratni ventil od prohroma

Kosi nepovratni ventil od prohroma

Primenjuje se u oblasti tečnih gasova, farmaceutske i prehrambene industrije. Proizvode se sa prirubničkim krajevima, navojnim krajevima ili sa krajevima za zavarivanje (BW, SW). Proizvode se od DN10-DN250.

Tip: ENV-K-SP

Nepovratni ventili - sendvič varijanta

Nepovratni ventili - sendvič varijanta

Primenjuju se u sprečavanju povratnog strujanja radnog fluida. Ovaj tip nepovratnog ventila je pogodan za montažu između prirubnica. Zatvaranje se vrši uz pomoć opruge i povratnog pritiska fluida. Primenjuju se u postrojenjima prerade i distribucije vode u postrojenjima hemijskim i energetskim postrojenjima. Izrađuju se u veličinam od DN10-DN200 i za pritiske do PN 40 bar.

TIP:EWNP-S   

Nepovratni ventili od plastike - radijalni tip

Nepovratni ventili od plastike - radijalni tip

Krajevi nepovratnih ventila mogu biti navojni, zavarivački ili za crevo. Kućište se izrađuje od PEHD (polietilen visoke gustine) ili PPHD (polipropilen visoke gustine). Proizvode se u veličini od DN10-DN50 i za pritiske do PN16 bar.  Primenjuju se u postrojenjima za rad sa HCl.

TIP:ENV-PE

Nepovratni ventili visokog pritiska

Nepovratni ventili visokog pritiska

Primenjuju se za tehničke gasove, na cevovodima visokog pritiska, panelima za upravljanje, laboratorijama… Materijal kućišta može biti nerđajući čelik, mesing ili ugljenični čelik. Položaj postavljanja nepovratnih ventila u instalaciju mogu biti horizontalni ili vertikalni. Krajevi mogu biti navojni ili prirubnički. Proizvode se u veličini od DN10-DN50 i za pritiske od PN16-PN300 bar.

TIP:ENVA-SN