Prestrujni ventili sa otvorenim reglažni vijkom

Prestrujni ventili sa otvorenim reglažnim vijkom

Namenjeni su za održavanje konstantnog ulaznog pritiska u sistem. Ovaj tip prestrujnog ventila se korisiti  za dizel, benzene, ulja… Konstrutcija ovih prestrujnih ventila omogućava brzo podešavanje otvaranja u određenom rasponu pritisaka na ulazu. U slučaju prekoračenja pritiska sisitema , ventil otvara i višak fluida se preko izlazne prirubnice i cevovoda vraća u rezervoare. Proizvode se za pritiske do Pmax=300bar i u veličinama od DN10-DN50.

TIP:EPV-UCP