Reduciri pritiska bez pomoćne energije

Reduciri pritiska bez pomoćne energije

Primenjuju se za tehničke gasove, vodenu paru ili vodu, pri konstantnoj potrošnji. Izrađuju se od narđajućeg čelika, konstruktivnih čelika, polimera. Veza sa cevovodom može biti prirubnička ili navojna. Osnovna funkcija reducir ventila je održavanje konstantnog izlaznog pritiska. Maksimalni izlazni pritisak Pmax=40bar, minimalni izlazni pritisak  Pmin=0.5bar. Proizvodi se u veličinama od DN15-DN200. Konstrukcijski može biti jednosedi ili dvosedi.    

TIP:ERV-ASP