Zaporni ventili od plastike

Zaporni ventili od plastike

Namenjeni su za agresivne tečnosti HCl, NaO CL, H2SO4 (20%-40%). Izrađuju se od PEHD, PE, PVDF. Ugrađuju se na cevovodima , pokretnim ili stabilnim rezervoarima. Veza sa cevovodom je prirubnička, navojna ili za zavarivanje. Proizvodi se u veličinama od DN10-DN80 i za pritiske PN10 bar. 

TIP:ERZV-PP