Zaporni ventili

Zaporni ventili su tip zapornog organa koji ima primenu u svim granama industrije. Zaporni ventili od prohroma se primenjuju u prehrambenoj, farmaceutskoj indistruju ili tamo gde je zbog rezistentnosti obavezno korišćenje austenitnih materijala. Zaptivanje može biti metal-metal (tvrdo) ili metal-teflon/guma (mekano).

Zaporni ventili od mesinga se primenjuju na visokim pritiscima i u punionicama tehničkih i medicinskih gasova. Zbog svoje konstrukcije se mogu koristiti i kao ventili za vakum.

Ventili za dance - zaporni

Ventili za dance - zaporni

Proizvode se od prohroma ili konstruktivnog čelika. Ugrđuju se na stabilnim rezervoarima, pokretnim kamion ili vagon cisternama. Zaptivači su od teflona ili gume. Koriste se u hemiskoj industriji ili za gasove. Dimenzije su od DN15-DN200 i za pritiske do PN63 bar.

TIP:EVD-SP

Zaporni ventili od plastike

Zaporni ventili od plastike

Namenjeni su za agresivne tečnosti HCl, NaO CL, H2SO4 (20%-40%). Izrađuju se od PEHD, PE, PVDF. Ugrađuju se na cevovodima , pokretnim ili stabilnim rezervoarima. Veza sa cevovodom je prirubnička, navojna ili za zavarivanje. Proizvodi se u veličinama od DN10-DN80 i za pritiske PN10 bar. 

TIP:ERZV-PP

Ravno zaporni - malogabaritni ventili

Ravno zaporni - malogabaritni ventili

Primenjuju se za tehničke gasove O2, N2, Ar, N2O, He, C2H2 i izrađuju od mesinga. Mogu biti i u varijanti kao vakumski ventili. Proizvode se za pritiske do PN600 bar i veličine od DN6-DN25.

TIP:ERZV-MN-TG    

Zaporni fino-regulacioni ventili

Zaporni fino-regulacioni ventili

Primenjuju se za tečnosti, gasove i vodenu paru.Izrađuju od nerđajućeg čelika, mesinga ili konstrukcionih čelika. Osim sa ručnim pokretajem proizvode se i na elektromotorni ili pneumatski pogon. Proizvode se za pritiske do PN63 bar i veličine od DN10- DN50.

TIP:ERZV-RR-SP    

Cryo ventili - zaporni

Cryo ventili - zaporni

Namenjeni su za tečne gasove O2, N2, Ar, He, H2, CO2, NH3. Izrađuju se od prohroma ili mesinga. Ugrađuju  se na stabilnim rezervoarima za skladištenje tečnih gasova, ili pokretnim auto cisternama. Pogon je ručni, pneumatski ili elektromotorni. Veza sa cevovodom može biti za zavarivanje (BW,SW), sa navojem ili prirubnička veza. Proizvode se u veličinama od DN10-DN80

TIP:ERZV-CRYO-SW  

Zaporni ventili za tečnosti, gasove i vodenu paru

Zaporni ventili za tečnosti, gasove i vodenu paru

Izrađuju se od nerđajućeg čelika, mesinga ili konstrukcionih čelika. Konekcija sa cevovodom je prirubnička, navojna ili zavarivačka. Osim sa ručnim pokretajem proizvode se i na elektromotorni ili pneumatski pogon. Prema zahtevu mogu biti i zaporno-regulaciona varijanta. Proizvode se za pritiske do PN300 bar i veličine od DN10-DN50.

TIP:ERZV-SP