Zaporni ventili za tečnosti, gasove i vodenu paru

Zaporni ventili za tečnosti, gasove i vodenu paru

Izrađuju se od nerđajućeg čelika, mesinga ili konstrukcionih čelika. Konekcija sa cevovodom je prirubnička, navojna ili zavarivačka. Osim sa ručnim pokretajem proizvode se i na elektromotorni ili pneumatski pogon. Prema zahtevu mogu biti i zaporno-regulaciona varijanta. Proizvode se za pritiske do PN300 bar i veličine od DN10-DN50.

TIP:ERZV-SP